خانه > خدمات > مرحله کشتار و پرکنی > کانال خون

کانال خون

کانال خون

کانال خون | سما گستر کهن

کانال خون

از این کانال جهت جمع آوری خون استفاده می‌شود.