خانه > خدمات > مرحله کشتار و پرکنی > کابین شست و شو

کابین شست و شو

کابین شست و شو

کابین شست و شو | سما گستر کهن

کابین شست و شو

پس از ذبح و پرکنی، طیور توسط این دستگاه تحت فشار آب شست و شو می شوند.