خانه > خدمات > مرحله قطعه بندی > مرحله قطعه بندی

مرحله قطعه بندی

مرحله قطعه بندی

مرحله قطعه بندی | سما گستر کهن

مرحله قطعه بندی

خط اتوماتیک قطعه بندی آلبرک، قابلیت قطعه کردن به تعداد ۵، ۹ و ۱۲ را دارا می‌باشد.