خانه > خدمات > مرحله بسته بندی > مرحله بسته بندی

مرحله بسته بندی

مرحله بسته بندی

مرحله بسته بندی | سما گستر کهن

مرحله بسته بندی

آخرین مرحله در فرآیند کشتار مرحله بسته بندی می‌باشد. محصول به وسیله دستگاه پنوماتیکی و دستگاه کلیپس زن اتوماتیک که بر روی نوار نقاله تعبیه شده‌اند بسته بندی می شود. مرغ‌ها توسط کارگران داخل دستگاه جهت بسته بندی و سپس کلیپس زن بسته هدایت می‌شوند.