قلاب شوی

قلاب شوی

قلاب شوی | سما گستر کهن

قلاب شوی

توسط برس‌های تعبیه شده در دو طرف دستگاه قلاب‌های استفاده شده در بخش ذبح و پرکنی جهت استفاده مجدد شست و شو می‌شوند.


Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/sgkcocom/public_html/wp-content/themes/sgk/single-product.php on line 369