غربال

غربال

غربال | سما گستر کهن

غربال

دستگاه غربال جهت دانه بندی غلات، خوراک، آرد، شکر، صنایع شیمیایی و صنایع متالوژی و غیره از این دستگاه غربال استفاده می‌شود.

این دستگاه خصوصا مناسب دانه بندی خوراک پلت است.

مشخصات فنی غربال

مدل دستگاه قدرت (کیلووات) ظرفیت خوراک پلت (تن در ساعت) ظرفیت خوراک مش (تن در ساعت)
SFJH 80×2e-c SFJH 100×2e-c SFJH 125×2F SFJH 150×2 SFJH 165×2 SFJH 185×2 SFJH 210×2 SFJH 210×2Z
1.5 2.2 3 5.5 5.5 7.5 15 5.5
5-8 8-10 8-12 10-16 15-20 18-25 30-45 30-45
3-5 5-7 6-8 8-12 10-15 12-18 25-35 25-35