خانه > خدمات > بخش ضایعات > سپاریتور ضایعات

سپاریتور ضایعات

سپاریتور ضایعات

سپاریتور ضایعات | سما گستر کهن

سپاریتور ضایعات

از این دستگاه جهت جدا کردن آب از ضایعات استفاده می‌شود و به این ترتیب می‌توان این ضایعات را بازیافت نمود. دستگاه مجهز به سیلندری می‌باشد که با چرخش آن، آب از ضایعات جدا می‌شود.