خانه > خدمات > مرحله تخلیه اتوماتیک > سنگدان پاک کن دستی

سنگدان پاک کن دستی

سنگدان پاک کن دستی

سنگدان پاک کن دستی | سما گستر کهن

سنگدان پاک کن دستی

از این دستگاه در کتشتارگاه‌هایی با ظرفیت پایین استفاده می‌شود. در ظرفیت بالای کشتار دستگاه سنگدان پاک کن جهت کنترل سنگدان‌ها نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.