خانه > خدمات > مرحله تخلیه اتوماتیک > سنگدان پاک کن اتوماتیک

سنگدان پاک کن اتوماتیک

سنگدان پاک کن اتوماتیک

سنگدان پاک کن اتوماتیک | سما گستر کهن

سنگدان پاک کن اتوماتیک

توسط این دستگاه پوست سنگدان مرغ به صورت کاملا بهداشتی و به سرعت، بدون آسیب زدن به گوشت آن تمیز می‌شود.