ریل حمل قفس

ریل حمل قفس

ریل حمل قفس | سما گستر کهن

ریل حمل قفس

از این ریل جهت حمل طیور زنده به مراحل کشتار استفاده می‌شود. سرعت ریل ثابت و یکنواخت بوده و طول نوار نقاله با توجه به نیاز و ظرفیت کشتارگاه انتخاب می‌شود.