خانه > خدمات > مرحله تخلیه اتوماتیک > دستگاه گردن شکن

دستگاه گردن شکن

دستگاه گردن شکن

دستگاه گردن شکن | سما گستر کهن

دستگاه گردن شکن

توسط این دستگاه و چنگک‌های تعبیه شده در آن، گردن مرغ بدون آسیب زدن به قفسه سینه و بال‌های آن شکسته می‌شود.


Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/sgkcocom/public_html/wp-content/themes/sgk/single-product.php on line 369