دستگاه نای کش

دستگاه نای کش

دستگاه نای کش | سما گستر کهن

دستگاه نای کش

توسط این دستگاه نای و چینه دان بدون آسیب دیدن مرغ جدا می‌شوند.


Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/sgkcocom/public_html/wp-content/themes/sgk/single-product.php on line 369