خانه > خدمات > مرحله تخلیه اتوماتیک > دستگاه شست و شوی داخلی- خارجی

دستگاه شست و شوی داخلی- خارجی

دستگاه شست و شوی داخلی- خارجی

دستگاه شست و شوی داخلی- خارجی | سما گستر کهن

دستگاه شست و شوی داخلی- خارجی

آلودگی‌های ناشی از فرآیند کشتار در مرغ توسط این دستگاه به وسیله فشار آب شست و شو می‌شوند. داخل و بیرون مرغ به وسیله سیستم اسپری آب تعبیه شده در دستگاه تمیز می‌شود.