خانه > خدمات > مرحله تخلیه اتوماتیک > دستگاه تخلیه شکم مرغ

دستگاه تخلیه شکم مرغ

دستگاه تخلیه شکم مرغ

دستگاه تخلیه شکم مرغ | سما گستر کهن

دستگاه تخلیه شکم مرغ

در این دستگاه امعاء و احشاء مرغ به صورت اتوماتیک و بدون دخالت دست بیرون کشیده می‌شوند.