خانه > خدمات > مرحله سورتینگ > خط سورتنیگ

خط سورتنیگ

خط سورتنیگ

خط سورتنیگ | سما گستر کهن

خط سورتنیگ

خط سورتنیگ بخش پیچیده‌ترین بخش الکتریکال خط کشتار است. در این بخش وزن و کیفیت محصولات با استفاده از سخت افزار کامپیوتر در پنل مخصوص خط سورتینگ تعیین می‌شود. plc موجود در این خط هر مرغ را اندازه گیری کرده و اطلاعات را به برنامه کامپیتوری ارسال می‌نماید و مرغ‌ها با استفاده از فشار پنوماتیکی در داخل مخزن‌هایی که برای وزن‌های مختلف تعبیه شده‌اند انداخته می‌شوند.