خانه > خدمات > مرحله تخلیه اتوماتیک > تسمه نقاله جدا سازی دل، جگر و سنگدان

تسمه نقاله جدا سازی دل، جگر و سنگدان

تسمه نقاله جدا سازی دل، جگر و سنگدان

تسمه نقاله جدا سازی دل، جگر و سنگدان | سما گستر کهن

تسمه نقاله جدا سازی دل، جگر و سنگدان

بر روی این تسمه نقاله دل، جگر و سنگدان مرغ توسط کارگران جدا می‌شوند. سنگدان مرغ به دستگاه تمیز کننده سنگدان در قسمت انتهایی تسمه نقاله انتقال می‌یابد. طول تسمه نقاله بسته به ظرفیت کشتارگاه قابل تغییر می‌باشد.