اسکالدر

اسکالدر

اسکالدر | سما گستر کهن

اسکالدر

در این دستگاه طیور جهت پرکنی آماده می‌شوند. طیور در اسکالدر خیسانده شده تا پر آن‌ها به راحتی کنده شود. مدت زمان خیساندن و درجه حرارت دستگاه نقش بسیار مهمی در کیفیت مرغ دارد.