نیاز به رویکردی هماهنگ جهت کاهش میزان باکتری و حفظ سلامت دام و طیور

نیاز به رویکردی هماهنگ جهت کاهش میزان باکتری و حفظ سلامت دام و طیور

 عفونت‌های سالمونلا از جمله شایع‌ترین عفونت‌های غذایی هستند که بر سلامت انسان تأثیر می‌گذارند. در این قسمت به راهکارهای جلوگیری‌کننده از میکروبی شدن خوراک در مراحل مختلف تولید خوراک و استراتژی‌های کنترل سالمونلا در طول زنجیره غذایی می‌پردازیم.

منابع پادکست: زویی کِی – ۲۰۲۰ – چگونه میزان سالمونلا را در کارخانه، خوراک و حیوانات کنترل کنیم، منتشر شده در مجله استراتژی خوراک

-all about feed- بارت دی هیر و اِلِن آمبریش  – ۲۰۲۰ –  توانمندسازی سلامت روده جهت کنترل میزان سالمونلا منتشر شده در مجله