عوامل کاهش راندمان تجهیزات تولید خوراک و راهکارهای محافظت از محیط زیست

عوامل کاهش راندمان تجهیزات تولید خوراک و راهکارهای محافظت از محیط زیست

کاهش راندمان تجهیزات کلیدی تولید خوراک همچون آسیاب چکشی، میکسر، اکسترودر و پلت میل به طور مستقیم بر راندمان و بهره‌وری کارخانه تولید خوراک تأثیر می‌گذارد. دراین قسمت به  بررسی عواملی میپردازیم که راندمان دستگاه پلت میل را کاهش می‌دهند و همچنین به نقش تولیدکنندگان تجهیزات خوراک در حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار می‌پردازیم.