معرفی دستگاه پلت میگو

معرفی دستگاه پلت میگو

 جهت تولید خوراک میگو و ماهی‌های خاویار از دستگاه پلت میگو استفاده می‌شود. در این قسمت، نحوه عملکرد دستگاه پلت میگو و نکات کلیدی استفاده از آن را بررسی می‌کنیم.