معرفی دستگاه پلت میل

معرفی دستگاه پلت میل

یکی از مهمترین دستگاه‌های خط تولید خوراک دام، طیور و آبزیان پلت میل است. نقش دستگاه پلت میل در فرآیند تولید خوراک و نحوه کارکرد آن به چه صورت است؟