معرفی دستگاه اکسترودر مواد اولیه

معرفی دستگاه اکسترودر مواد اولیه

از جمله کاربردهای اکسترودر مواد اولیه یا اکسترودر خشک، اکسترود کردن مواد اولیه‌ای همچون سویا، ذرت یا کنجاله سویا است. در این قسمت به بررسی کاربردها و نحوه عملکرد این دستگاه می‌پردازیم.