عوامل مؤثر بر پایداری ویتامین در خوراک دام

عوامل مؤثر بر پایداری ویتامین در خوراک دام

عوامل متعددی بر پایداری ویتامین در خوراک دام تأثیر می‌گذارند. این عوامل ممکن است بسته به اینکه ویتامین‌ها به طور طبیعی در مواد اولیه خوراک وجود دارند یا به صورت پریمیکس به رژیم غذایی اضافه می‌شوند، متغیر باشند. در این قسمت به بررسی این عوامل در هر دو حالت و همچنین راهکارهای بکارگرفته شده برای بهبود پایداری و مصرف ویتامین‌های موجود در رژیم غذایی توسط دام می‌پردازیم

منبع پادکست: دکتر صلاح اسماعیل – ۲۰۲۰ – عوامل موثر بر پایداری ویتامین در خوراک دام، منتشر شده در مجله all about feed