طراحی و تجهیزات فنی، کلیدی برای بهبود کیفیت خوراک

طراحی و تجهیزات فنی، کلیدی برای بهبود کیفیت خوراک

ارتقا فناوری فرآوری خوراک یکی از روش‌های مهم برای شرکت‌های مدرن تولید خوراک، جهت بهبود کیفیت محصول است. در این قسمت تمامی فرآیند تولید را در نظر می‌گیریم و مرحله به مرحله بر بهبودهایی که می‌توان اعمال کرد اشاره خواهیم کرد.

منبع پادکست: واحد تحقیق و توسعه شرکت ژنگ چانگ – ۲۰۱۰ – طراحی و تجهیزات فنی، کلیدی برای بهبود کیفیت خوراک