تأثیر عملیات حرارتی و اسیدی کردن خوراک دام و طیور بر سالمونلا و کیفیت خوراک

تأثیر عملیات حرارتی و اسیدی کردن خوراک دام و طیور بر سالمونلا و کیفیت خوراک

سالمونلا یک باکتری حساس در برابر گرما است، بنابراین حرارت دادن به خوراک و پلت کردن به یک روش استاندارد برای بهبود بهداشت خوراک تبدیل شده است، اما پلت کردن هیچگونه محافظتی در برابر آلودگی مجدد خوراک ایجاد نمی‌کند و دمای بالا کاندیشنینگ هضم پذیری مواد مغذی را کاهش می‌دهد. در این قسمت به بررسی راهکارهای این مشکلات می‌پردازیم.

  منبع پادکست: لئون هال – ۲۰۱۹ – تاثیر عملیات حرارتی و اسیدی کردن خوراک بر سالمونلا و کیفیت خوراک