بهینه سازی بازدهی طیور هنگام تنش گرمایی

بهینه سازی بازدهی طیور هنگام تنش گرمایی

تنش گرمایی یک چالش سالانه است که همچنان صنعت مرغداری را درگیر خود کرده است و اثری منفی بر سلامت، بازدهی و سودآوری طیور دارد. در این قسمت علاوه بر راهکارهای مدیریتی مناسب، به تعدادی راهکارهای تغذیه‌ای مفید می‌پردازیم.

منابع پادکست: دانشگاه آرکانزاس -۲۰۲۱- چگونه هضم‌پذیری همه مواد مغذی رو بهبود ببخشیم؟

-all about feed- دکتر جسیکا ون لوئن -۲۰۲۱- بهبود سلامت روده حیوانات جهت غلبه کاهش بازدهیمنتشر شده در مجله 

-all about feed- دکتر الکساندرا دسبروسله و ریکاردو نتو -۲۰۲۱- بهینه‌سازی بازدهی طیور در شرایط تنش گرمایی– منتشر شده در مجله