چیلر آبی

چیلر آبی

چیلر آبی | سما گستر کهن

چیلر آبی

جهت شست و شو و خنک کردن لاشه مرغ توسط جریان آب سرد مورد استفاده قرار می‌گیرد. مرغ‌ها داخل چیلر توسط لوله‌های هوای تعبیه شده به صورت معلق حرکت کرده و خنک می‌شوند.