پرنده شمار

پرنده شمار

پرنده شمار | سما گستر کهن

پرنده شمار

این دستگاه تعداد مرغ‌های کشتار شده را توسط سنسورهای تعبیه شده بر روی نوار نقاله دستگاه به نمایش می‌گذارد.