پابر

پابر

پابر | سما گستر کهن

پابر

در این دستگاه پای مرغ بریده شده و توسط نوار نقاله‌های تعبیه شده در دستگاه به زنجیرهای خط تخلیه انتقال می‌یابد.