میکسر

میکسر

میکسر | سما گستر کهن

میکسر

میکسر | سما گستر کهن

میکسر

میکسر | سما گستر کهن

میکسر

میکسر | سما گستر کهن

میکسر

میکسر | سما گستر کهن

میکسر

میکسر | سما گستر کهن

میکسر

برگرفته از تکنولوژی فوربرگ نروژ

رسیدن به ضریب یکنواختی میکس 2/3 % در کمتر از 30 ثانیه

درجه بالای همگنی مواد پس از میکس، زمان کوتاه میکس (برای هر بچ 30 تا 120 ثانیه)

جلوگیری از کمترین میزان نشتی با عایق بندی و درزبندی مناسب درب‌های تخلیه

تخلیه بسیار آسان و سریع مواد با درب‌های پنوماتیک و کمترین درصد باقی‌ ماندن مواد در میکسر

مجهز به سیستم پیشرفته افزودن مایعات با قابلیت اسپری مایعات مختلف با دقت بسیار بالا

جریان پایدار و منظم ورودی مواد با طراحی دقیق و پیشرفته جریان هوا در داخل میکسر

افزایش راندمان و بهینه شدن مصرف انرژی با استفاده از طراحی خاص کاهنده سرعت (double speed reducer)

قابلیت تنظیم زمان فرآیند، زمان ورود مواد و غیره توسط سیستم کنترل الکترونیکی

بدون لرزش و ایجاد آلودگی صوتی

مجهز به دریچه کنترل و بازدید

مشخصات فنی میکسر پدالی دو شفت

مدل دستگاه حجم (مترمکعب) ظرفیت در هر بچ (کیلوگرم) زمان مخلوط نمودن در هر بچ (ثانیه) ضریب پراکندگی (≥%Cv) قدرت (کیلووات) سرعت (دور در دقیقه)
SSHJ 0.2d SSHJ 0.5da SSHJ 1da SSHJ 2da SSHJ 3da SSHJ 4da SSHJ 6da SSHJ 8d SSHJ 4Sa SSHJ 6Sb SSHJ 8s SSHJ 10s
0.2 0.5 1 2 3 4 6 8 4 6 8 10
100 250 500 1000 1500 2000 3000 4000 2000 3000 4000 5000
30-120 30-120 30-120 30-120 30-120 30-120 30-120 30-120 30-120 30-120 30-120 30-120
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 7.5 15 18.5 22 30 37 45 22 37 45 75
35 50 50 35 31 30 24 21 30 25 21 18

مشخصات فنی میکسر پدالی تک شفت

مدل دستگاه حجم (مترمکعب) ظرفیت در هر بچ (کیلوگرم) زمان مخلوط نمودن در هر بچ (ثانیه) ضریب پراکندگی (≥%Cv) قدرت (کیلووات) سرعت (دور در دقیقه)
SDHJ 1b SDHJ 2b SDHJ 3b SDHJ 4b SDHJ 6b SDHJ 10b SDHJ 12b
1 2 3 4 6 10 12
500 1000 1500 2000 3000 5000 6000
60-120 60-120 60-120 60-120 60-120 60-120 60-120
5 5 5 5 5 5 5
11 18.5 22 30 2×30 2×37 2×45
43 39 30 28 28 24 24