مقعد زن

مقعد زن

مقعد زن | سما گستر کهن

مقعد زن

برای داشتن فرآیند مقعدزنی بدون نقص و تضمین بهداشت، نحوه قرار گیری طیور در دستگاه به طوریکه به پوست و اندام‌های داخلی آسیب وارد نشود از اهمیت بالایی برخوردار است.