مقسم دوار

مقسم دوار

مقسم دوار | سما گستر کهن

مقسم دوار

• قابلیت تنظیم و تثبیت موقعیت به طور اتوماتیک

• قابلیت توزیع و کنترل مواد از یک قسمت به قسمت‌های دیگر و همچنین قابلیت تمیز نمودن گرد و غبار داخلی

• ساختار فشرده، موقعیت یابی دقیق، وارد و خارج نمودن سریع مواد

• کارکرد آسان و بهترین جایگزین برای مقسم‌های مارپیچی

مشخصات فنی مقسم دوار

مدل دستگاه قدرت (کیلووات) ظرفیت تولید (تن در ساعت)
4×Φ200 6×Φ200 10×Φ200 10×Φ300 12×Φ250 14×Φ250 12×Φ251
0.55 0.55 0.55 0.55 0.75 0.55 0.55
30 30 30 50 50 50 50