سبد شوی

سبد شوی

سبد شوی | سما گستر کهن

سبد شوی

جهت شست و شو و ضدعفونی کردن قفس‌های طیور از این دستگاه استفاده می‌شود. شست و شو تحت فشار آب بالا انجام می‌شود.