غربال

سری
SFJH
قدرت (کیلووات)
15 - 1/5
ظرفیت خوراک پلت (تن درساعت)
45 - 5
ظرفیت خوراک مش (تن در ساعت)
35 - 3

جهت دانه بندی غلات، خوراک، آرد ، شکر، در صنایع شیمیایی و صنایع متالوژی و غیره استفاده می شود.
این دستگاه خصوصا مناسب دانه بندی خوراک پلت می باشد.