پروژه ها

پروژه ها

• شرکت سما گستر کهن نماینده انحصاری شرکت ژنگ چانگ در ایران، تعداد زیادی پروژه تولید خوراک را با موفقیت اجرا نموده است که تعدادی به صورت کلید بسته و تعدادی به صورت تجهیز نمودن کارخانجات خوراک می‌باشند.

• شرکت‌های سپید ماکیان، گهردانه شرق، گرگان و دشت، رشید دانه، دانه چین شمال، میردانه، سلامت دانه کویر نائین، فرازدانه آوند، خورشید دانه، طیور فارس، جودانه خراسان، تعاونی متشکل گناباد، خوراک دام ارومیه، اتحادیه دامداران فارس، سروستان شیراز، آویژه دارو، تک دانه مطهر آذربایجان و کامیاران از جمله شرکت‌های تولید خوراک هستند که با شرکت سما گستر کهن همکاری داشته‌اند.

شرکت سپید ماکیان

شرکت سپید ماکیان

خط تولید خوراک طیور به ظرفیت ۳۰ تن در ساعت و ۲۰ هزار تن سیلوی فلزی

مشاهده وبسایت
شرکت گهردانه شرق

شرکت گهردانه شرق

خط تولید خوراک میگو به ظرفیت ۵ تن در ساعت

شرکت دانه چین شمال

شرکت دانه چین شمال

خط تولید خوراک دام و طیور به ظرفیت ۱۵ تن در ساعت

شرکت سلامت دانه کویر نائین

شرکت سلامت دانه کویر نائین

خط تولید خوراک دام و طیور به ظرفیت ۸-۵ تن در ساعت

شرکت فراز دانه آوند

شرکت فراز دانه آوند

خط تولید خوراک طیور ۱۵ تن در ساعت

مشاهده وبسایت
شرکت گرگان و دشت

شرکت گرگان و دشت

خط تولید خوراک دام و طیور به ظرفیت ۱۰ الی ۲۰ تن در ساعت

مشاهده وبسایت
شرکت میردانه

شرکت میردانه

خط تولید خوراک دام و طیور به ظرفیت ۱۰ تن در ساعت

شرکت طیور فارس

شرکت طیور فارس

خط تولید خوراک ۲۰ تن در ساعت

شرکت خورشید دانه

شرکت خورشید دانه

پک کامل تولید خوراک دام و طیور به ظرفیت ۵ تن در ساعت

مشاهده وبسایت