پروژه‌ها

شرکت سما گستر کهن نماینده انحصاری شرکت ژنگ چانگ در ایران، تعداد زیادی پروژه تولید خوراک را با موفقیت اجرا نموده است که تعدادی به صورت کلید بسته و تعدادی به صورت تجهیز نمودن کارخانجات خوراک می‌باشند.

شرکت‌های سپید ماکیان، گهردانه شرق، گرگان و دشت، رشید دانه، دانه چین شمال، میردانه، سلامت دانه کویر نائین، فرازدانه آوند، خورشید دانه، طیور فارس، جودانه خراسان، تعاونی متشکل گناباد، خوراک دام ارومیه، اتحادیه دامداران فارس، سروستان شیراز، آویژه دارو، تک دانه مطهر آذربایجان و کامیاران از جمله شرکت‌های تولید خوراک هستند که با شرکت سما گستر کهن همکاری داشته‌اند.

شرکت سپید ماکیان؛

خط تولید خوراک طیور به ظرفیت ۳۰ تن در ساعت و ۲۰ هزار تن سیلوی فلزی

شرکت سلامت دانه کویر نائین؛

خط تولید خوراک دام و طیور به ظرفیت ۵-۸ تن در ساعت

شرکت فراز دانه آوند؛

خط تولید خوراک طیور ۱۵ تن در ساعت

شرکت گرگان و دشت؛

خط تولید خوراک دام و طیور به ظرفیت ۱۰ الی ۲۰ تن در ساعت

شرکت میردانه؛

خط تولید خوراک دام و طیور به ظرفیت ۱۰ تن در ساعت

شرکت طیور فارس؛

خط تولید خوراک ۲۰ تن در ساعت

شرکت خورشید دانه؛

پک کامل تولید خوراک دام و طیور به ظرفیت ۵ تن در ساعت