نکات ذخیره سازی خوراک طیور

نکات ذخیره سازی خوراک طیور

ذخیره مناسب خوراک، امری ضروری است. استفاده از تأسیسات نامناسب منجر به کاهش کیفیت خوراک خواهد شد که این امر به نوبه خود اثراتی همچون رشد کم، سو تغذیه، مشکلات سلامتی و احتمالا مرگ و میر در دام وطیور را در پی خواهد داشت. در این قسمت مروری بر این اثرات و راه‌های کاهش آن خواهیم داشت.

منابع پادکست: دکتر صلاح اسماعیل -۲۰۲۱- ذخیره‌سازی خوراک طیور: نکاتی که باید در نظر گرفته شوند

ویِب ون در سلوییس -۲۰۱۶- هفت نکته جهت ذخیره‌سازی صحیح طیور منتشر شده در مجله دنیای طیور