مکمل و افزودنی های خوراک

مکمل و افزودنی های خوراک

سما گستر کهن در راستای تکمیل و توسعه خدمات خود و تأمین مواد اولیه کارخانجات تولید خوراک دام, طیور و آبزیان و همچنین واحدهای پرورش دام و طیور به ارائه محصولات زیر نیز می‌پردازد:

  • ویتامین‌ها و مواد معدنی
  • اسیدهای آمینه (متیونین، لیزین و …)
  • مکمل‌های تغذیه‌ای
  • افزودنی‌های خوراک
  • پرمیکس و کنستانتره‌های تغذیه‌ای (از غلظت 0.1 درصد جهت مصرف در کارخانجات تولید خوراک تا غلظت 2.5 درصد جهت مصرف واحدهای پرورش)