معرفی قطعات دای و رولر

معرفی قطعات دای و رولر

بررسی نقش و اهمیت دای و رولر و آشنایی بیشتر با دستورالعمل‌های نگهداری، تعویض و نصب آن‌ها به عنوان کاربردی‌ترین و مهم‌ترین قطعات مصرفی در کارخانه خوراک.