معرفی خط تولید خوراک میگو

معرفی خط تولید خوراک میگو

خوراک میگو چگونه تولید می‌شود؟ در این خط چه ماشین‌آلاتی به کار گرفته شده است؟