معرفی خط تولید خوراک آبزیان

معرفی خط تولید خوراک آبزیان

یک خط تولید خوراک آبزیان از چه بخش‌هایی تشکیل شده است؟ ترتیب قرار گرفتن دستگاه‌ها به چه صورت است و مواد چه فرآیندی را طی میکنند تا به شکل خوراک مورد نظر دربیایند؟