تأثیر خوراک پلت شده بر بهره‌وری مرغ گوشتی

تأثیر خوراک پلت شده بر بهره‌وری مرغ گوشتی

 بهره‌وری عمدتاَ به میزان و نوع دریافت خوراک توسط طیور بستگی دارد و می‌تواند با به کار گیری شکل و اندازه مناسب خوراک، بهینه شود. در این قسمت به بررسی تأثیر شکل پلت شده خوراک بر بهره‌وری مرغ گوشتی و مرغ تخمگذار می‌پردازیم.

منابع پادکست: آنا کرایس – ۲۰۱۹ – تأثیر شکل و اندازه خوراک بر عملکرد مرغ تخمگذار، منتشر شده در مجله استراتژی خوراک

-all about feed- دکتر صلاح اسماعیل – ۲۰۱۹ – تأثیر فرآیند پلت کردن بر عملکرد طیور، منتشر شده در مجله

یی وان و همکاران – ۲۰۲۱ – تأثیر خوراک پلت شده و خوراک مش بر عملکرد، کیفیت تخم مرغ، انرژی متابولیسمی و •

-MDPI- مُرفولوژی روده در دو نژاد مرغ تخمگذار، منتشر شده در مجله